Atesty i certyfikaty

Do wybranych tkanin dostępne są atesty AOV lub certyfikaty SGS. Mają one na cele potwierdzenie właściwości i parametrów materiału poprzez poddanie go różnego rodzaju testom laboratoryjnym, a nad których przebiegiem czuwają niezależne firmy.

Ze względu na bezpieczeństwo danych publikacje te nie służą do użytku publicznego, ale mogą zostać udostępnione jedynie na specjalne życzenie klienta. Nie można ich powielać ani modyfikować!

Certyfikaty oraz atesty dostępne są dla poniższych materiałów: