Informacje o ofercie

Pragniemy poinformować, że przedstawiona na naszej stronie oferta może w każdej chwili zostać wzbogacona. Ponadto w sytuacji, gdy nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu/tkaniny, zawsze istnieje możliwość odtworzenia materiału. Na temat tej usługi więcej dowiedzą się Państwo stąd.

Tkaniny wprowadzane do obrotu handlowego są własnością firmy Karisma i podlegają wszelkiej ochronie praw wyłącznych poprzez zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym RP.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Kolory przedstawione na zdjęciach są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.