Dane firmy
Informacje:

Karisma Sp. z o.o. z siedzibą w: 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 28a/lok. 12
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 150.000,00 zł

  • REGON:01109401800000
  • NIP:524-030-36-71
  • KRS:0000112521
  • Tel.(+48) 515 496 280
  • Numer rachunku bankowego: 95 1050 1012 1000 0023 5693 4576
  • e-mail: karisma@karismapoland.com

Dane do faktury:

Karisma Sp. z o.o.,
05-110 Jabłonna,
ul. Zegrzyńska 28a/lok. 12,
NIP: 524-030-36-71